Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dende 1998 están a funcionar as Aulas de Música e Danza Tradicional de “O Fiadeiro” como actividade primordial no que se refire á difusión da cultura tradicional e como un importante nexo entre o “aprendido” e a realidade cultural da tradición galega.

O xeito innovador desta escola baséase nas novas solucións pedagóxicas e na absoluta contextualización dos contidos curriculares, sempre referidos á realidade tradicional e cultural de Galicia, estritamente analizada e debidamente documentada.

A través de diversas metodoloxías pedagóxicas, profesionais das distintas materias mostran unha maneira de lograr o seu obxectivo, transmitindo, para que así perdure, a nosa tradición. A escola distribúese nas seguintes áreas, tendo en cada unha delas diferentes ofertas formativas:

 • Área de Movemento
 • Área de Música
 • Área de Artesanía
 • Talleres puntuais

Grazas a este labor, da Escola “O Fiadeiro” xorden novos grupos que forman a canteira que accederá posteriormente á agrupación principal, acadando diversos premios e mencións en diferentes concursos ao longo da xeografía galega: Concurso de Danza Tradicional Cantigas e Agarimos (Santiago de Compostela), Concurso de Baile Tradicional da Asociación Xuvenil Xacarandaina (A Coruña), Concurso de Baile Tradicional Malveiras (Vilagarcía de Arousa), Xornadas de Música e Baile Tradicional (Vigo) ou Concurso de Baile Tradicional Azaloira (Bandeira).

Se estás interesado-a nalgún dos cursos consulta as bases para a matrícula coas condicións e descontos familiares e para varias actividades. Se tes algunha dúbida ponte en contacto coa secretaría da asociación.

Matricúlate na escola!

Facerse socio

Cota de socio: 3,00 euros ó mes, que se aboarán de forma trimestral (9,00 euros), semestral (18,00 euros) ou anual (36,00 euros), a elexir segundo conveña.

Matrícula: 12,00 euros (quedarán exentos da mesma aqueles alunnos que cursaran o ano anterior e non se deron de baixa como socio e alumnos en todo o ano).

Descontos

Segunda actividade ou sucesivas: 5,00 euros por cada actividade nova.

Unidades familiares con máis de un fillo menor de idade: 3,00 euros por neno e actividade no itinerario libre.

Abono das cotas

Matriculación:
 • - No local social, de luns a venres (17.00h a 21.00h) e os xoves tamén pola mañá (de 10.30h a 13.30h).
 • - Vía internet ou vía telefónica (986253585).

Abono das cotas: Ao inicio de cada mes a través do seu banco (non ten cargo adicional por gastos de domiciliación).

Prazos de inscrición
   - Período de matrícula ordinaria: do 8 de setembro ao 16 de setembro.
   - Período de matrícula extraordinaria: do 19 ao 23 de setembro.
   (para especialidades con prazas vacantes e/ou alumnado que non tivera realizada a inscrición)

Nota

 1. No caso de desexar darse de baixa dalgunha actividade antes de rematar o curso, deberá comunicalo cun mes de anticipación, de non facelo así estará obrigado a abonar a cota do mes seguinte o da baixa, aínda que non asista a actividade.
 2. Darse de baixa como alumno non implica a baixa de socio, para darse de baixa de socio tamén terá que especificalo.
 3. Non serán aceptadas baixas intermitentes. Se o/a alumno/a falta a algunha clase será baixo a sua responsabilidade. Do mesmo xeito, de non asistir en periodos superiores, estes deberán de ser abonados igualmente para conservar a praza e o dereito de reincorporación posterior dentro do ano escolar.
 4. As actividades comezarán o 1 de outubro de 2016 e rematarán o 23 de xuño de 2017.
 5. As clases cubriranse por rigurosa orde de inscrición.
Descontos aplicables dentro da unidade familiar establecida por un titor e os seus vástagos menores de idade, esto é tódolos socios beneficiarios dunha cota única de participación serán tratados como un so indivíduo. A cuota de socio será abonada por tódolos individuos maiores de 18 anos.