Concurso de Postais de Nadal 2016 O Fiadeiro

O Fiadeiro, Rúa Xesús Fernández, 3, 36205 Vigo, Pontevedra

Data e hora

2016-11-30 a las 22:00 h.

Concurso postais de Nadal 2016

 1. Participantes:

  Poderán participar no concurso todos aqueles/as socios/as de idades comprendidas entre os 3 e os 16 anos.

 2. Tema:

  Deberá facerse alusión ao Nadal e á temática tradicional, valorándose a capacidade creativa e a orixinalidade.

 3. Formato:

  O formato da tarxeta será de 10 x 21cm e poderá realizarse tanto en sentido vertical coma en horizontal. O soporte material será papel ou cartafol fino. A técnica será libre e poderán utilizarse todas as cores.

 4. Presentación:

  Presentarase unha soa tarxeta por persoa. Na tarxeta non poderá constar firma algunha e no dorso da mesma figurará:

  • Nome e Apelidos do/a participante
  • Idade
  • Teléfono

  As tarxetas serán entregadas na oficina da ACF O Fiadeiro (R/ Xesús Fernández Nº3) ata o día 30 de novembro de 2016.

 5. Premios:

  O premio constará na publicación en forma de felicitación de Nadal do traballo presentado e un lote de productos da ACF O Fiadeiro.
  Todas as tarxetas serán expostas no taboleiro da asociación.

 6. Xurado:

  O xurado estará formado polos cinco directores de ACF O Fiadeiro.

 7. Entrega de premios

  A entrega dos premios terá lugar o día 3 de decembro de 2016 na AAVV Santa Mariña de Cabral ás 20:30h, coincidindo coa celebración do noso tradicional serán.

 8. Aceptacións das bases:

  A participación neste concurso supón a aceptación total das bases.