De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, e na Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, así como na lexislación vixente, os datos recollidos nesta Web serán incluídos nun ficheiro debidamente inscrito, o cal ten como Responsable de Tratamento á ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA E CULTURAL O FIADEIRO, CIF G36812204, que os tratará coa finalidade de ofrecerlle a información e os servicios solicitados, así como enviar comunicacións sobre as actividades da Asociación e que en ningún caso serán cedidos a terceiros. Informámoslles que conta cos dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, que poderá exercitar nesta mesma Web ou ben por correo ordinario dirixido á ACF O Fiadeiro na  R/ Xesús Fernández, nº 3, baixo, 36205 VIGO e, se o prefiren, ao correo electrónico ofiadeiro@ofiadeiro.com.