¿Darse de baixa do curso implica darse de baixa como socio?

Non, pode darse de baixa do curso cando un queira, pero para darse de baixa como socio ten que indicalo.