¿Que descontos hai dispoñibles?

Por anotarse nunha segunda actividade ou sucesivas se realizará un desconto de 5,00 euros DESCONTOS PARA UNIDADES FAMILIARES:

Se descontará 3,00 euros ó importe total mensual

En caso de que algún membro da unidade familiar vaia a duas ou mais actividades terán o desconto de 3 euros nesas actividades a maiores (excepto nas actividades das agrupacións)