¿Que pasa se me quero dar de baixa antes de rematar o curso?

Pode darse de baixa cando queira, pero se o fai co mes xa iniciado se lle cobrará igualmente a cuota dese mes.