¿Que pasa se non se chega ao número mínimo de alumnos?

Non se formará ese grupo e se intentará ubicar ós alumnos/as noutro turno