¿Se aceptan as baixas intermitentes?

Non se aceptan baixas intermitentes